KAMEE BURSZTYNOWE

Kamee bursztynowe wytwarzane metodą intaglio wymagają jedynie czystych kamieni.
Związane jest to ze specyfiką tej metody: wzór grawerowany jest od spodu i oglądany przez
przezroczystą część kamienia. Tak więc po selekcji kamieni są one modyfikowane termicznie,
tak aby uzyskać ciemne zabarwienie powierzchni. Następnie wierzchnia część kamienia jest
polerowana i kamień nadaje się już do grawerowania.
Podstawową formą grawerowania jest metoda ręczna, z zastosowaniem różnych rodzajów
frezów. Daje to możliwość otrzymania wzorów o odpowiedniej głębi, jednak trudno w ten
sposób wyprodukować serię identycznych wzorów. Do tego typu zadania nadaje się grawerko
- kopiarka, urządzenie, które odwzorowuje w odpowiedniej skali utworzony wcześniej model.
Urządzenie działa w 3 wymiarach, jednak głębia wzoru nie jest tak duża, jak w przypadku
frezów ręcznych. Jednak otrzymane w ten sposób kamee są jednakowe; można również grawerować
ten sam wzór prawy lub lewy, co ma istotne znaczenie np. w kolczykach.
Przekrój przez gotową kameę wykonaną metodą intaglio przedstawia poniższy rysunek.Praktycznie każdy wzór (po odpowiednich modyfikacjach) można wygrawerować w
bursztynie dobierając odpowiednią technologię. Jeżeli mają Państwo własną propozycję
motywu kamei, wystarczy jedynie przesłać zdjęcie...

OPRAWY

Oprawy, w których sprzedajemy nasze wyroby to głównie srebro, a na specjalne zamówienie
istnieje możliwość oprawy w złoto. Zdecydowana większość opraw to oprawy wykonywane
ręcznie z elementów walcowanych, z niewielką ilością odlewanych detali; zdarzają się
również linie wyrobów w odlewanych oprawach, dotyczy to jednak głównie wyrobów z
typowym bursztynem. Wszystkie nasze wyroby są wykonane w 100% z metali szlachetnych.